Nöjda mediekonsumenter är ingen slump

Ingenting är egentligen bättre för medier än riktigt engagerade konsumenter. Läsare, besökare, lyssnare eller tittare som uppdateras, får insikt, lär sig något, som berörs och delar åsikter med andra.

Ibland är engagemang ganska enkelt. En stor och viktig händelse inträffar och den rapporteras och analyseras. I stort sett alla läsare känner av det djupa engagemanget i en sådan händelse. Engagemanget i det vardagliga nyhetsflödet är betydligt mera svårfångat och komplicerat att få kontroll över. Samtidigt är kanske det viktigaste i en allt mer fragmenterad mediavärld just kunskapen om hur mediekonsumenten uppfattar mediet - och hur det engagerar.

Med RAM kan man få svar på hur mediekonsumenterna tar del av det som redaktionerna skapar, hur det uppfattas och hur det engagerar. Från läsarens perspektiv. Det redaktionella innehållet kan därmed fortsätta att utvecklas i takt med att mediekonsumenterna gör det.

RAM har flera specialiserade undersökningar, anpassade för redaktionella behov:
  • Artikelmätningar
  • Page Quality
  • Page Traffic (sidobservation)
  • Mätning av engagemang
  • Ad Hoc-mätningar

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px