Page Traffic

Undersökningstypen Page Traffic är ett enkelt och effektivt sätt att få en uppfattning om det komplicerade läsflödet i en sektion, bilaga, tidning eller tidskrift. Dessutom får man fram ytterligare information om läsarnas vanor och beteenden. Page Traffic ger en tydlig bild av läsarnas sätt att läsa och resultatet skapar underlag för att bättre förstå sig på läsvanorna och med vilken noggrannhet olika läsargrupper hanterar skilda redaktionella miljöer och olika kommersiella budskap.

RAM:s Page Traffic kan kombineras med helt valfria och skräddarsydda Ad hoc-frågor för ytterligare ökad insikt i läsupplevelsen. Page Traffic kan även inkluderas och kombineras med andra RAM-mätningar vid samma undersökningstillfälle.

Page Traffic är en avancerad undersökningstyp som är enkel att använda. En beställning görs där första steget är en PDF över sidorna som skall mätas. Dessa skickas digitalt via beställningssidan och ligger till underlag för mätningen. RAM:s system delar automatiskt upp sidorna i uppslag med korrekt paginering. I steg 2 kodas den redaktionella miljön och annonssidorna. Så snart intervjuerna är klara är resultatet sammanställt och finns att ladda ner online i form av grafiska rapporter och tabeller.

Fördelar:
  • Tidningsledning och redaktion får verktyg för utvärdering, planering och utveckling av artiklar, kommersiellt innehåll och redaktionella miljöer byggt på läsflödet genom tidningen
  • Enkelt att identifiera skillnader i läsflöden mellan olika målgrupper, till exempel kön och ålder
  • Annonsörer kan tydligt se sambandet mellan sidobservation och annonsernas möjlighet att nå önskad målgrupp

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px