Page Quality

Page Quality mäter mediekonsumentens intryck av och attityder till en viss specifik sida. Ofta handlar det om förstasidor i någon form, men kan i stort sett handla om vilken yta som helst – via papper eller digitalt.

Resultatet av en Page Quality kan till exempel ge underlag till utveckling av en hemsida, avgöra vilka puffar som fungerat bäst eller utveckla en framgångsrik framsida på en tidskrift.

Undersökningen besvarar frågor om noggrannhet, relevans, innehåll med mera. Mediet får ökad insikt i hur mediekonsumenter uppfattar och tar in olika typer av information, rubriker, texter och bilder – och vilken design och layout man föredrar.

Frågorna är specialiserade och standardiserade och kan jämföras med andra tidigare Page Quality undersökningar i databasen.

Exempel på undersökningar av Page Quality:
  • Mätning av specifikt tema, bilaga eller funktion
  • Kontroll om önskad information finns på förstasidan
  • Testa nytt utseende eller funktion på en sida
  • Fastställa vad läsarna saknar eller på annat sätt önskar förändringar
  • Fastställa hur sidan guidar läsarna vidare till ytterligare artikelmaterial

Fördelar:
  • Omedelbar och användarvänlig återkoppling på hur en specifik sida uppfattas
  • En enkel och säker kontroll över vad som driver och leder läsarna vidare
  • En praktisk eftermätningsmetod för att hålla förstasideskvaliteten på högsta möjliga nivå

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px