Artikelmätningar

Mätningar av artiklar mäter, via specialiserade frågor, kvaliteten i läsupplevelsen, läsarengagemanget och kraften i opinionsbildningen. Resultaten från dessa undersökningar används vid redaktionell utveckling och analys av läsbarhet och kvalitet. Resultatet visar hur väl artiklarna läses, uppfattas, vilket intresse de skapar och vilken vilja läsaren har till fortsatt engagemang. Det finns ett frågebibliotek där beställaren markerar de frågor man önskar ställa. Skräddarsydda extrafrågor – ad hoc-frågor – kan enkelt läggas till frågeformulären.

Resultaten kan filtreras efter faktorer som: redaktionell miljö, sidnummer, artikelns storlek, tidningsdel, veckodag och många andra valmöjligheter. En artikel i dagstidning, gratistidning eller tidskrift kan enkelt och effektivt mätas utan särskild förplanering eller startsträcka. Resultaten vägs korrekt mot rätt läsarstruktur och rapporten i form av Powerpoint eller tabeller hämtas direkt online.

Digitala artiklar
Undersökningar av digitala artiklar (online, läsplattor, mobilt) registrerar antalet besökare som läser vissa artiklar samt hur artiklarna uppfattas. En digital artikel presenteras för panelmedlemmarna i sin faktiska miljö på webbplatsen. Frågor fastställer hågkomst, avsikt och vidare diskussion. 

Utvärdering av digitala artiklar leder till förbättrad insikt i läsande på digitala plattformar och fungerar som kvalitativt komplement till klickdata och trafiksiffror. Resultaten kan alltid brytas ned och analyseras mot bakgrundsdata, exempelvis artikeltyp, redaktionell miljö osv. Resultatet kan enkelt jämföras mot andra artiklar, både i tryckt eller i digital form.

Artiklar mäts i huvudsak utifrån tre övergripande områden:
  • Redaktionell observation – Har läsaren sett/läst artikeln?
  • Innehåll och engagemang – Vad tyckte läsaren om artikeln och vilket engagemang upplever man?
  • Leder till åtgärd – Vad är läsarens önskemål efter att ha läst artikeln?

Resultat, med referensvärden för läsekrets eller speciell målgrupp, blir tillgängliga online så snart undersökningen är avslutad. RAM-systemet skapar målgruppsanalyser och referensmöjligheter – benchmarking för redaktionella resultat. Man kan exempelvis jämföra läsekretsen för en sportartikel med andra liknande artiklar eller med en generell artikel. Möjligheterna till jämförande analyser mot både egen titel och marknaden är mycket stora med hjälp av RAM:s omfattande referensdatabas.

Fördelar:

  • Snabba, flexibla undersökningar som ger redaktionen ökad förståelse hur deras arbete påverkar sina läsare
  • Undersökningarna visar vilka artiklar som fångar flest läsares uppmärksamhet och gillande 
  • Ökar förståelsen kring hur en läsarkrets tar del av det redaktionella materialet i olika kanaler

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px