Ad Hoc-mätningar

Ad hoc-verktyget kan användas på två sätt och benämns antingen som Add On (tilläggsfråga till ett standardiserat frågeformulär) eller Ad Hoc - ett fristående enkätverktyg (fristående skräddarsydd undersökning).

Frågorna och frågeformulären skapas i en egen miljö med tillgång till alla de vanligt förekommande frågetyperna. Produkten erbjuder även möjligheter till logiska hopp i formulären samt editering av ordalydelser och frågeordning.

Alla frågor eller frågeformulär som skapas sparas automatiskt i ett eget frågebibliotek – för framtida återanvändande eller som underlag för att editeras och skapa ett nytt frågeformulär.

  • Med hjälp av möjligheten till Add On anpassas undersökningen just till de behov som gäller för situationen. Skräddarsydda Add On-frågor kan ställas till hela panelen eller bara de personer som besvarat en viss filterfråga. Exempelvis endast till de panelister som har läst dagens tidning eller besökt en viss webbsida.
  • Helt fristående skräddarsydda undersökningar kallas Ad Hoc och är inte kopplade till någon annan undersökning. Det finns egentligen inga begränsningar för hur enkel eller komplex en skräddarsydd undersökning kan vara – behoven styr hur formulären ser ut.
  • Resultaten är direkt tillgängliga på webben – precis som andra RAM-undersökningar – och kan exporteras till Excel. Output i form av tabeller, datamängd eller enkla grafer är valbara.


Fördelar:

  • Enkel att lära sig och att använda – även av icke-specialister
  • Kunden ges möjlighet att helt skräddarsytt anpassa frågeställningar till behoven
  • Använder sig av urval från hela paneler eller undergrupper av en panel
  • Enkel rapportering med många valmöjligheter

 

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px