Show inviso youtube


RAM Inviso

Bättre effektivitet och ökade intäkter med RAM Inviso

RAM Inviso är en unik mätningsteknik som gör det möjligt för våra kunder att lära känna sina läsare och besökare på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

RAM Inviso hjälper dig att lära känna dina digitala besökare baserat på mer än 40 demografiska variabler. Metoden visar annonsören var de bästa annonsplatserna finns och hur målgruppen uppfattat och tagit emot innehållet. RAM Inviso hjälper till att se vilken typ av innehåll som skapar lojalitet och vilken typ av innehåll som värderas högst av publiken. Den mäter beteende, hågkomst, engagemang och känsla.

RAM Inviso registrerar demografisk statistik av panelister som exponerats för en artikel eller annons.Genom undersökningar kan du se dem panelister som du vet har varit på din webbsida när artikeln eller annonsen visades.

RAM Inviso hjälper media att se realtidseffekter och de nya insikterna bidrar till att öka intäkter – både i digitala kanaler och i tryckta mediagenom att använda olika typer av RAM-mätningar.

Fördelar:

  • Mätningar på alla digitala och print plattformar samtidigt i kombination med olika RAM-mätningar.
  • Förstå vilket innehåll din publik kan tänka sig att betala för.
  • Identifiera nya målgrupper.
  • Kunskap om var dina bästa placeringar finns.
  • Möjlighet att mäta beteende, engagemang, hågkomst och känsla.

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px