Brand Map

Brand Map är i grunden en köpvanestudie som analyserar en viss bransch eller ett visst marknadssegment för att fastställa hur ett urval av varumärken/annonsörer är positionerade i förhållande till varandra.

Med hjälp av resultaten kan ett media tillsammans med annonsörer utvärdera den befintliga positioneringen i förhållande till alla viktiga konkurrenter, utarbeta en annonsstrategi samt efter genomförd kampanj påvisa verklig effekt genom att demonstrera uppnådd varumärkesförflyttning.

Med Brand Map kan man redovisa och analysera Return-On-Investment av samarbetet mellan media och annonsör.  

Undersökningar av Brand Map kan göras i tre steg:

  • En initial mätning – en nollmätning – var är vi nu?
  • Utveckling av annonsstrategi – vad är den aktuella annonsörens fördelar och nackdelar i kommunikations- och beteendehänseende?
  • En uppföljande undersökning som placerar in en enskild annonsmätning in i den tidigare kartläggningen. Avståndet från positionen i nollmätningen jämfört med den nya positionen i eftermätningen anger hur långt man kan förflytta varumärket med hjälp av annonsering.


Fördelar:

  • Hjälper annonssäljaren att diskutera strategier med sin kund för att förbättra varumärkets position
  • Visar på annonskampanjers direkta effekter
  • Hjälper annonsörer att förbättra sin marknadsposition 

 

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px