Enskilda reklammätningar

Genom mätningar av en individuell reklamenhet, t.ex. en annons, kan man visa hur den har uppmärksammats av olika målgrupper, vad den har kommunicerat och vilken påverkansgrad den har. Den ger också möjlighet att mer i detalj analysera vad som påverkat reklamenhetens effekt och därmed fungera som ett proaktivt underlag för att ytterligare förbättra annonsörens effektivitet.

Med RAM:s effektmätningar ökar media sin kunskap om hur annonsörens kommunikation fungerar och kan vara kompetenta rådgivare i hur effekten kan förbättras.

Reklamenheter mäts på fyra övergripande sätt:
  • Observation – Hur väl har läsaren lagt märke till reklamen?
  • Varumärkeskoppling – Hur väl kan läsaren koppla till rätt avsändare?
  • Kreativitet & engagemang – Vilket intresse och relevans uppfattas?
  • Leder till åtgärd (valbara frågor) – Vilken eller vilka åtgärder utför läsaren? 

Direkt när intervjuerna är klara rapporteras resultaten online och kunden kan se, jämföra med referensdatabasen och analysera prestandan för individuella reklamenheter. Resultaten är enkla att tolka och finns tillgängliga som datamängder, Excel-filer eller Power Point-presentationer.

RAM:s referensdatabas med över 50 miljoner genomförda intervjuer ger kunder möjlighet till egna målgruppsanalyser med benchmark-jämförelser utifrån bransch, placering, format och många andra valmöjligheter.

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px