Upprepade reklamkampanjer i en mediekanal

Det finns två typer av situationer som kräver rätt variant av kampanjverktyg:

  • Flera annonser vid samma tillfälle i en och samma mediekanal

Vid multipla annonser vid samma tillfälle – till exempel flera annonser i samma utgåva av en tidskrift – samlar RAM ihop dessa till en samlad mätning och en samlad resultatrapport. Bruttoräckvidd och nettoräckvidd för hela kampanjen redovisas samt varje annons egen räckvidd och det unika nettotillskott varje delannons bidragit med.

  • Flera annonser i tidsföljd i en och samma mediekanal

Vid en kampanjdesign med flera annonser i tidsföljd – till exempel flera annonser under samma vecka i en dagstidning – koncentrerar RAM dessa till en samlad kampanjmätning och redovisar resultaten i en kollektiv rapport. Bruttoräckvidd och nettoräckvidd för hela kampanjen redovisas samt varje medverkande annons egen räckvidd och det unika nettotillskott varje delannons bidragit med.

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px