Reklamkampanjmätningar i flera kanaler - Multikanalsmätningar

RAM har ett verktyg som gör det möjligt att lägga samman och mäta kampanjer som genomförs i flera olika mediekanaler. Det kan till exempel röra sig om en enklare multimediakampanj med Print och Online – eller mera komplicerade kombinationer med betald tidning, gratistidning, Internet, mobilt och TV. Annonserna kan mätas under så kort tid som en dag eller utsträckas under en mycket lång tidsperiod.

En kampanjmätning visar den totala räckvidden för annonserna, slagkraften i olika medieslag och antalet exponeringar.

Fördelar med multikanalsmätningar:
  • Visar reklamräckvidden för delarna och för den kompletta kampanjen
  • Anger i genomsnitt hur många kanaler kampanjen uppmärksammats i och hur många genomsnittliga exponeringar den skapat
  • Hjälper annonsören förstå vad olika medier levererat och tillfört i kampanjen samt hur deras samverkan har genererat den totala kampanjeffekten.

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px