Effektmätningar för bättre affärer

RAM mäter och beskriver hur enkla och komplicerade reklamkampanjer uppfattas och fungerar både inom mediets hela population eller inom specifika målgrupper. Metoden bygger på att via utprovade och specialiserade frågeformulär fråga ett urval av de som har exponerats för en kampanj - med syftet att utvärdera hur kampanjen har påverkat målgruppen, redovisa kommunikationens olika egenskaper och visa vilken handlingskraft den genererat.

Resultatet av undersökningen kan jämföras mot normvärden för att kunna värdera de resultat som uppnåtts. RAM har sedan 2001 mätt över 100 000 annonser och banners och genomfört över 50 miljoner intervjuer vilket byggt upp en världsledande referensdatabas som alla kunder kan jämföras mot.

Resultaten visar hur väl annonsen observeras, hur den avkodas, hur avsändaren uppfattas och hur väl den leder till konsumenternas åtgärder. Extrafrågor – ad hoc-frågor – kan läggas till i standardundersökningen för att skräddarsy enskilda mätningar.

RAM:s effektmätningar används inom print, digitala kanaler, radio, TV, utomhusreklam och DR. Kampanjer kan mätas på enskilda kanaler eller i kombinationer – multikanalskampanjer.

Det finns tre huvudtyper av kampanjmätningar:
  • Enskilda reklammätningar
  • Upprepade reklamkampanjer i en kanal
  • Reklamkampanjer i flera kanaler

      

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px