RAMetrics

Rametrics är ett verktyg som visualiserar, rangordnar och analyserar data som består av ett antal RAM undersökningar - och gör det via en uppsättning av interaktiva diagram. Verktyget fungerar från en uppsättning av färdigförpackade grafer eller verktyg, där varje delverktyg eller graf fokuserar på en typ av mätning eller typ av analys i taget.

collage 2016 09 12 3

Panorama
Panoramavyn presenterar medelvärden för alla RAMs parametrar, för de objekt och det tidsintervall som valts.. Vyn kan filtreras med hjälp av enkätdata och bakgrundsdata för paneldeltagarna.. Två olika baser kan tillämpas. Klickar man på en viss variabel, skapar det en rangordning av just den variablen från högsta värde till lägsta. Ett ytterligare klick på stapeln och en bild av det valda objektet (annons, artikel eller web annons) visas upp.

Gruppvy X/Y
Denna specifika vy aggregera (grupperar) alla valda data i en graf som kombinerar den valda X-variabel med den valda Y-variabel. Exempelvis Annonsobservation med storlek på annons. Diagrammet visar då X-variabeln i fallande rangordning.

Brand Linkage / Demand
Endast för online-marknaden och Banners (display) - Grafen visar en av åtta valbara "Call to action" -variabler som X-axel, i kombination med "Varumärkeskoppling" som Y-axel. Storleken på bubblan representerar annonsens/bannerns observation i %.

Artikelläsning
Diagrammet kombinerar Helhetsbetyg med någon av de 18 frågor som kan hämtas från det standardiserade frågeformuläret.
Denna vy kommer att redovisa de valda data i en graf som kombinerar den valda X-variabeln, av 18 möjliga variabler, med Y-variabeln Helhetsbetyg. Storleken på bubblan representera andelen av läsekretsen som i någon mån läst artikeln.

Artikelindex (WAI-index)
Grafen kombinerar Engagemang med artikelläsning i % och presenterar resultaten i en matris med partitioner i Hyped, Starlet och Blockbuster. De 4 olika kvadranterna presenterar andelen av läsekretsen som läst samt graden av engagemang. Hyped innebär: Artiklar med ytligt engagemang men med en betydande läsekrets. Starlet: Intensivt/högt engagemang, men med mindre läsekrets. Blockbuster: Starkt engagemang i kombination med en stor andel av läsekretsen.

Image / Action
Image/Action-vyn beskriver förhållandet mellan de två dimensionerna Call to Action (Handlingskraft) och Image samt presenterar resultatet i en fyrfältsmatris.
Det finns i denna vy fyra resultat av en kampanj eller annons: Att annonsen förmedlar en hög grad av Image & hög grad av Handlingskraft, alternativt en hög grad av Image & låg grad av Handlingskraft, eller låg grad av Image & hög grad av Handlingskraft samt låg grad av Image & låg grad av Handlingskraft. Begreppet Handlingskraft (Action) kan väljas bland RAMs “gröna” frågor - t.ex. Köpt/kommer köpa, Besökt försäljningsställe eller Besökt webbplats.

Relevans / Avkodning
Relevansen / Avkodning-vyn beskriver förhållandet mellan de två dimensionerna Relevans och Avkodning samt presenterar resultatet i en fyrfältsmatris.
Det finns i denna vy fyra resultat av en kampanj eller annons: Att annonsen förmedlar en hög grad av Relevans & hög grad av Avkodning, alternativt en hög grad av Relevans & låg grad av Avkodning, eller låg grad av Relevans & hög grad av Avkodning samt till sist låg grad av Relevans & låg grad av Avkodning.

Action Score / Stopping power
Action poäng / Stopping power-grafen beskriver förhållandet mellan de två dimensionerna aggregerade action poäng och stopping power (som är samma värde som observation) och presenterar resultatet i en graf tillsammans med en tredje variabel - "Engagemengspoäng" som representeras av storleken på bubblan .

Annonseffektivitetsindex
Ad Effectiveness Index beskriver det samlade resultatet av varje annons eller annonskampanj i ett enda samlat värde som indexeras mot medelannonsen som utgör värdet 100.
Steg ett: en algoritm beräknar den sammanfattande effektiviteten för en annons som en summa för varje mätning som innehåller värden för Observation, det genomsnittliga engagemanget och den aggregerade Action-poängen.
Steg två: Den mittersta mätningens resultet för varje land (varje marknad) sätts till index 100 och alla andra mätningar får ett indexvärde i proportion till detta. Så em annons med index 200 är dubbelt så effektiv som mittenannonsen enligt modellen.

Undersökningsstatistik
Undersökningstatistiken ger en enkel och snabb översikt över de utförda mätningarna. Undersökningsdatum, tidsintervall och vilken typ av undersökningar som utförts skapar kan redovisas.

Paneliststatistik
Paneliststatistiken ger en översikt över panelen eller panelerna. Ålder, kön och andra demografiska variabler redovisas. Även aktivitetsgrad och registreringsdatum kan presenteras.

Listvy
Det finns två vyer eller lägen du kan växla mellan; grafläge och listläge. Listläget presenterar listor över önskade mätningar med vald demografi och valda variabler. Det är möjligt att sortera och rangordna mätningar och som ett resultat genererar detta listor som kan ges namn och sparas för framtida behov och använda igen när det är lämpligt.


Fördelar:
  • RAMetrics ger, via gränssnittet och RAM:s dynamiska databas, tydliga och effektiva analyser
  • Verktyget erbjuder flera olika analysmodeller att välja emellan. Analysens syfte avgör valet av analysmodell
  • Genom RAMetrics tillhandahålls jämförande normvärden för undersökta annonser och artiklar speglat mot olika demografiska valmöjligheter och övriga klassificeringar

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px