RAM Consulting

Inom RAM arbetar vi med avancerad medie- och verksamhetsrådgivning på empirisk grund. Vi hjälper våra kunder att undersöka, förstå och tolka mediekonsumenternas beteende och engagemang och marknadens rörelser och utveckling.

Vårt mål är att ständigt utvecklas för att möta branschens utmaningar och våra kunders fokus i kombination med vår egen kompetens för att svara upp mot våra kunders förändrade behov. Det yttersta syftet är att hjälpa våra kunder att förbättra sin verksamhet, bland annat genom att löpande öka kompetensen om mediebranschens förändrade förutsättningar och mediakonsumenternas förändrade vardag.

Vårt mål är att stödja våra kunder i att utforma, leda och genomföra varaktiga positiva förändringar.


Här är några projekt vi arbetat med:

  • The Power Man – Vad definierar bra kommunikation mot gruppen Finansiellt Starka Män
  • Bilagornas hemliga liv. Vad får bilagor att lyckas (och misslyckas)
  • Banners på 10 nyhetssajter – Vad är optimal design. Tre mätmetoder mäter samma syfte
  • Grunden till en ny tidning – Tolka dina läsare rätt
  • Gapen mellan läsare och redaktion. Myter och sanningar
  • Den optimala Fastighetsannonsen – Finns den och hur ser den ut
  • What Women Wants – Hur ser reklamkommunikation ut som fungerar mot kvinnor
  • Multivariata modeller över reklamkommunikationens mål och medel – Vad skapas och vilken utväxling ger åtgärderna

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px