RAM’s brand new design is coming your way on October 15!

RAM får en helt ny design den 15 oktober!

RAM kommer inom kort att få ett helt nytt utseende och ett antal nya funktioner.
Vår ambition är att ge dig som använder vårt system enklare navigation, smartare funktioner, och en allmänt bättre användarupplevelse.

Mer konkret kommer detta innebära att:
·         Designen i systemet uppdateras och blir snyggare och mer lättanvänd.
·         Gränssnittet för beställningar görs om och blir mer intuitivt och lättbearbetat.
·         Introduktion av några nya funktioner i systemet som till exempel att samla alla hjälp-ärenden under en knapp som vi kallar RAM Assistans. Här kommer du inledningsvis att hitta manuell beställning, men efterhand kommer även nya typer av service- och hjälpfunktioner att samlas där.
·         Betydligt enklare panelister att registrera sig och även att uppdatera sin profil.

ram ny design jpg

Allt detta lanseras den 15 oktober, men är bara början på det genomgående uppdateringsarbete som väntar alla delar av RAMs produkter och tjänster för att skapa en ännu bättre användarupplevelse! 

Vi har redan påbörjat uppdateringen av hela vårt rapportsystem som kommer öppna upp för ny och tilltalande grafik, men också en mängd nya spännande tjänster och funktioner framöver.