cat about ram3

Om RAM

RAM, Research and Analysis of Media AB, är ett internationellt undersökningsföretag inom media. Med omkring 1 000 kunder i 18 länder förser RAM branschen med banbrytande statistik om hur annonser, artiklar och annan mediekommunikation konsumeras och uppfattas – och vilken effekt de har. RAM arbetar med online-undersökningar och analys av reklam och redaktionellt innehåll för medieföretag, mediekonsulter och annonsörer.

RAM:s vision är att tillhandahålla användarvänliga, avancerade IT-lösningar och att bli världens ledande leverantör av kunskapsbaserade och kostnadseffektiva analystjänster för medieföretag. RAM har förmodligen världens största referensdatabas för media och kan jämföra uppmätta resultat med standardvärden för att utvärdera de uppnådda resultaten. Under en period på över 10 år har RAM genomfört över 50 miljoner intervjuer av annonser och redaktionellt material för att mäta effektiviteten i kommunikationen – och databasen växer ständigt.

Historik
Research and Analysis of Media (RAM) grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2007 bildade RAM ett dotterbolag i USA, Research and Analysis of Media of Americas Inc., och 2008 bildade RAM även dotterbolag i Norge och Finland. 2008 öppnade RAM ett kontor i London, för Storbritannien och Irland, och det senaste kontoret öppnades i Tyskland 2012.

Våra kunder
RAM har en global kundbas med kunder i USA, Storbritannien, Irland, Kanada, Sverige, Norge, Finland, Island, Estland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Italien, Brasilien, Puerto Rico, Mexiko, Chile och Barbados.

RAM:s metod

Metod
RAM erbjuder en viktig länk mellan media och dess publik. Digitala undersökningar mäter hur annonser och artiklar läses och uppfattas både av den allmänna mediepubliken och av en målgrupp. Under så lite som 24 timmar kan RAM samla in data från målgruppspaneler och validera dessa resultat mot vår referensdatabas som rymmer över 60 miljoner intervjuer från 500 000 panelmedlemmar i 18 olika länder. 

RAM gör det enkelt att analysera data på ett effektivt sätt. Smarta onlinebaserade analysmetoder ger omedelbar tillgång till resultaten. Prenumererande kunder har direkt tillgång till resultaten från 50 miljoner intervjuer och kan filtrera data efter målgrupp, bransch/medietyp, plats och flera andra parametrar samt kan enkelt exportera data för att skapa effektiva kundpresentationer.

Paneler
Panelerna rekryteras av varje individuellt medium för att representera en målgrupp, vanligtvis via annonser eller banners som hänvisar läsaren/konsumenten till en registreringssida på RAM. Paneldeltagarna registrerar sig och svarar på frågor relaterade till sociodemografi, läsfrekvens och intressen. Deltagandet är frivilligt och bygger på paneldeltagarnas relation till medierna. RAM-panelerna har hög svarsfrekvens, cirka 40-60 %, i hela världen.

 

Standardundersökningar inriktar sig på medieinnehållets erkännande och engagerande egenskaper. När en RAM-undersökning beställs laddar kunden upp det medieinnehåll som ska mätas och en sammanställd onlinepanel används som prov. Resultaten finns tillgängliga på nätet direkt efter undersökningen är genomförd och uppgifterna viktas då mot målgruppen. Flera annonser, artiklar eller banners kan mätas samtidigt så att kunderna snabbt kan bygga en kanal-/mediespecifik referensdatabas. 

RAM insamlar ytterligare data från paneldeltagarna genom anpassade undersökningar, som omfattar två typer: tilläggsundersökningar, som komplettering till pågående undersökningar, eller fristående undersökningar, varav den senare inte behöver kopplas till någon annan RAM-mätning. Tilläggsundersökningar insamlar ytterligare information genom att ställa kompletterande frågor till paneldeltagarna. I dessa undersökningar kan bilder, ljud och video kombineras. Fristående undersökningar ger respons från paneldeltagarna på innehåll som ännu inte har publicerats – ett bra sätt för att testa kommande redaktionella teman, sidlayouter och reklamkoncept.

RAM:s system är ett fullt fungerande och komplett undersökningsverktyg. Till exempel kan RAM vara källan för forskning för hela sektioner genom undersökning av sidtrafik (Page Traffic). RAM kan också analysera en enda sida eller hemsida genom en undersökning av sidkvalitet (Page Quality). Dessutom återspeglar en konsumentbeteendeundersökning (Consumer Behavior) läget för specifika märken på marknaden och kampanjmätningar underlättar för annonsörer att övervaka prestandan hos alla sina kanaler och maximera deras spenderande i media.

Dynamisk referensdatabas
RAM:s dynamiska databas gör det möjligt för kunder att genomföra målgruppsanalyser och hämta referenser eller normativa värden för annonser och redaktionellt material. Prenumererande kunder har tillgång till en av de största benchmarkingdatabaserna i världen. Jämförelser kan göras utefter bransch, kanal, plats, media och mycket mer.

MEDLEMSKAP

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px