Tyytyväiset mediakuluttajat eivät ole sattuma

Aidosti sisältöön sitoutunut yleisö on medialle kullanarvoinen. Sisällön hyödylliseksi kokevat lukijat, kuulijat tai katsojat sitoutuvat mediaan ja jakavat mielipiteitään toisten kanssa.

Sitouttaminen on joissakin tapauksissa helppoa, kuten silloin kun  tapahtuu jotakin suurta ja merkittävää uutisoitavaa. Yleensä kaikki lukijat ovat kiinnostuneita tällaisista tapahtumista Jokapäiväisen uutisvirran  osalta kiinnostuksen herättäminen ja sitouttaminen on huomattavasti vaikeampaa. Kuitenkin pirstaloituvassa mediamaailmassa tieto siitä, kuinka median kuluttajat mieltävät median ja kuinka se kiinnostaa ihmisiä, on yhä tärkeämpää.

RAMin avulla saat vastauksia, miten median yleisöt kuluttavat toimituksellista sisältöä, miten sisältöihin suhtaudutaan ja miten sisältö sitouttaa. Toimituksellista sisältöä voidaan näin kehittää median kuluttajien mieltymysten mukaisesti.  

RAMin tutkimusratkaisut toimituksellisiin tarpeisiin: 

  • Toimituksellisen sisällön tutkimukset
  • Page quality (sivututkimus)
  • Page Traffic (eri osioiden lukijavirrat ja lukijasuhde)
  • Ad hoc -tutkimukset

 

 

 

JÄSENYYDET

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px