Page Traffic

Page Traffic - tutkimus on yksinkertainen ja tehokas tapa saada kokonaiskuva osaston tai osion, liitteen, sanomalehden tai aikakauslehden lukijavirrasta. Tutkimus antaa myös lisätietoa lukutottumuksista ja käyttäytymisestä. Page Traffic antaa selkeän kuvan lukutottumuksista, lukutavoista sekä siitä, kuinka eri tavalla lukijaryhmät käsittelevät erilaisia toimituksellisia ympäristöjä ja kaupallisia viestejä.

RAMin Page Traffic -tutkimuksiin voidaan yhdistää valinnaisia ja räätälöityjä ad hoc -kysymyksiä, joiden avulla saadaan vielä tarkempi kuva lukukokemuksesta. Page Traffic on helppokäyttöinen: Tutkimustilauksen jälkeen arvioitavien sivujen PDF-tiedosto lähetetään digitaalisesti tilaussivun kautta,. RAM-järjestelmä jakaa tiedoston automaattisesti sivuiksi. Seuraava vaihe on  sivujen sisällön koodaaminen. Haastatteluiden päätyttyä tuloksista tehdään yhteenveto, joka on ladattavissa graafeina ja taulukoina.

Page Trafficin edut:
  • Media saa lehden lukuvirtaan perustuvia työkaluja juttujen, kaupallisen sisällön ja toimituksellisen ympäristön arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen.
  • Kohderyhmäkohtaisten, esimerkiksi sukupuoleen tai ikään perustuvien, erojen havainnointi.
  • Tietoa mainostajille kohderyhmäkohtaisesta sivun huomaamisesta / havainnoinnista ja mainoksen mahdollisuuksista tavoittaa haluttu kohderyhmä.

JÄSENYYDET

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px