Page Quality

Page Quality arvioi median kuluttajan saamaa vaikutelmaa ja asennetta tiettyä sivua kohtaan. Usein tutkimuskohteena on etusivu, teemat tai liitteet sekä painetusta että verkkolehdestä. Page Quality –tutkimuksia voidaan käyttää painetussa lehdessä etusivun kehittämisessä  tai verkkosivun kehittämisen työkaluna ja määritellä mitkä nostot toimivat parhaiten.

Tutkimuksen avulla saadaan tietoa siitä, onko esimerkiksi etusivulla haluttu sisältö, onko sisältö mielenkiintoista, merkityksellistä ja tarjoaako se uutta tietoa. Media saa näkemyksen siitä, kuinka median kuluttajat mieltävät sisällön, otsikot, tekstit ja kuvat sekä siitä mikä on heidän suosimansa ulkoasu.

Page Quality -tutkimukset toteutetaan sekä printin että verkon osalta vakiolomakkeella, jolloin tulokset ovat yhteismitallisia ja niitä voidaan verrata RAM-tietokannassa oleviinnnan aiiemmin tehtyihin Page Quality -tutkimuksiin. Lomakkeelle on mahdollista lisätä omia kysymyksiä.

Esimerkkejä Page Quality -tutkimuksista:

Tiettyjen teemojen, liitteiden tai toimintojen arviointi

  • Tarkista, onko etusivulla haluttu tieto
  • Testaa toiminnon tai sivun uutta ulkoasua
  • Selvitä, mitä lukijat kaipaavat tai haluavat muuten muuttaa
  • Selvitä, kuinka sivu ohjaa lukijoita muuhun artikkelimateriaaliin

Page Qualityn edut:

  • Välitön ja käyttäjäystävällinen palaute siitä, kuinka tietty sivu otetaan vastaan
  • Yksinkertainen tapa tarkistaa, mikä johtaa lukijat eteenpäin
  • Helppokäyttöinen vakiotutkimus, toistot mahdollisia etusivun laadun kehittämiseksi. 

JÄSENYYDET

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px