Toimituksellisen sisällön tutkimukset

Sisällön arviointi mittaa lukemis-, kuuntelu- tai katselukokemuksen laatua, sisällön sitouttavuutta ja sen vaikutusta mielipiteisiin. Tuloksia käytetään toimituksellisen sisällön, luettavuuden sekä laadun kehittämiseen ja analysointiin. Tulokset kertovat, miten perusteellisesti toimituksellista sisältöä kulutetaa - luetaan, kuunnellaan, katsotaan - ja otetaan vastaan, minkälaista mielenkiintoa sisältö herättää, ja kuinka sitoutunut vastaaanottaja on aiheeseen. Asiakas voi valita valmiista vakioidulta kysymyslomakkeelta tutkimukseen mukaan haluamansa kysymykset. Kysymyslomakkeelle on helppoa lisätä räätälöityjä ad hoc -lisäkysymyksiä. Tulokset voidaan suodattaa eri tekijöiden perusteella, mm. toimituksellinen ympäristö, jutun koko, median osio, ilmestymisviikonpäivä jne. Päivittäismedian toimituksellisen sisällön  tutkimus voidaan käynnistää helposti ja nopeasti.  Tulokset painotetaan median yleisöprofiilin mukaisesti ja raportti on saatavilla asiakkaan omassa profiilissa, PowerPoint-muodossa tai taulukkona.

Verkkosisältö

Verkkosisällön (online, tabletit, älypuhelimet) tutkimukset rekisteröivät sisältöä kuluttavien vierailijoiden määrän sekä sen, kuinka sisältö vastaanotetaan. Verkkosisältö esitellään panelistille aidossa ympäristössään verkkosivulla. Kysymykset koskevat muistamista, jutun sisältöä ja jatkokeskustelua. 

Verkkosisällön tutkimustulosten perusteella saadaan tietoa online-sisällön lukemisesta, kuuntelusta ja/tai katselusta ja tutkimus toimii klikkaus- ja vierailijatilastojen kvalitatiivisena täydennyksenä. 

Tuloksia voidaan verrata myös taustatietojen perusteella, kuten toimituksellisen sisällön tyyppi tai toimituksellinen ympäristö. Vertailu voidaan tehdä sekä painettuun että online-pohjaiseen sisältöön.

Sisältöä arvioidaan kolmen päätekijän mukaan:

  • Huomioarvo - onko lukija nähnyt/kuullut/lukenut jutun?
  • Sisältö ja sitouttaminen - mitä mieltä lukija/kuuntelija/katselija on jutusta ja kuinka sitouttavaa sisältö on?
  • Ohjaus toimintaan - mitkä ovat lukijan toiveet sisöllön lukemisen/kuuntelun/katsomisen jälkeen?

Tulokset ja yleisön tai tietyn kohderyhmän viitetiedot, ovat saatavilla verkossa heti, kun tutkimus on päättynyt. 

Voit esimerkiksi verrata urheilujuttua muihin samankaltaisiin juttuihin kaikkiin juttuihin yleisesti. Mahdollisuudet vertailuun omaa mediaa tai markkinaa/mediakenttää vasten ovat monipuoliset RAMin laajan viitetietokannan ansiosta.

 Edut:

  • Nopeat, joustavat tutkimukset, jotka antavat toimituksille tietoa miten toimituksellinen sisältö vastaanotetaan 
  • Tutkimukset osoittavat, mitkä sisällöt herättävät useimpien lukijoiden/kuuntelijoiden/katsojien mielenkiinnon ja hyväksynnän 
  • Ymmärrys siitä, kuinka median yleisöt kuluttavat toimituksellista sisältöä eri kanavien kautta

 

JÄSENYYDET

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px