Show inviso youtube


RAM Inviso

Reaaliaikaiset vaikutukset ja verkkoliiketoiminnan kehittäminen RAM Invison avulla

RAM Inviso on online-yleisöjen mittaustyökalu, jonka avulla asiakkaamme saavat kasvot verkkokävijöille.  

RAM Invison avulla verkkokävijät opitaan tuntemaan yli 40 demografisen muuttujan avulla. Lisäksi menetelmä näyttää mainostajalle, mitkä ovat parhaat mainospaikat ja miten sisältö huomataan ja vastaanotetaan. RAM Inviso auttaa näkemään, minkä tyyppinen sisältö synnyttää asiakasuskollisuutta, sitouttaa ja aktivoi toimintaan. Se mittaa käyttäytymistä, muistamista, sitoutumista ja toimintaa.

RAM Inviso rekisteröi mitattavan sisällön, esim. jutun tai mainoksen nähneiden panelistien demografiset taustatiedot. Media tai mainostaja voi tehdä reaaliaikaisia seurantatutkimuksia panelisteille, joiden tiedetään olleen sivustolla, kun juttu tai mainos on näytetty.

RAM Inviso auttaa mediaa näkemään reaaliaikaiset vaikutukset, ja tehostamaan myyntiä digitaalisessa ympäristössä hyödyntäen RAMin tarjoamien tutkimusten koko kirjoa.

Brändin positio altistuneiden ja ei-altistuneiden keskuudessa

Inviso Brändin positio –työkalun avulla on mahdollista mitata syvemmin kampanjan vaikutusta brändin tunnettuuteen, imagoon ja ostokäyttäytymiseen sekä mainonnalle altistuneiden (exposed) ryhmässä, että mainonnalle altistumattomien (un-exposed) kontrolliryhmässä. Tarve mitata useamman median yhteisvaikutusta kasvaa jatkuvasti. Brändin positio -tutkimuksen avulla asiakkaamme voivat tutkia brändin tunnettuutta monikanavaisesti - sekä verkossa, että verkon ulkopuolella perinteisissä medioissa.Edut:

  • Mittaa sisällön tavoittavuutta
  • Profiloi verkkoyleisöja ja auttaa tunnistamaan uusia kohderyhmiä
  • Mittaa käyttäytymistä, muistamista, sitoutumista sekä toimintaa
  • Mahdollisuus vertailla kampanjan vaikutusta brändin tunnettuuteen mainonnalle altistuneiden ja ei-altistuneiden ryhmissä

JÄSENYYDET

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px