Brand map

RAMin vakiotutkimuksiin kuuluva Brand map -toimialatutkimus auttaa selvittämään tietyn toimialan tai tuoteryhmän brändien tunnettuutta, markkina-asemaa sekä kuluttajan kiinnostusta, kuten suositus- ja ostohalukkuutta. Tutkimus antaa mediamyynnille toimivan työvälineen asiakaskeskustelun syventämiseen. Tutkimustulokset kertovat mainostajalle mm. missä asioissa / mielikuvissa tuotemerkki on vahva kohderyhmässä ja missä taas voisi parantaa asemia kilpailijoihin nähden.

Brand map -tutkimus kartoittaa miten kuluttajat arvostavat eri brändejä. Tulosten avulla media voi yhdessä ilmoittajan kanssa arvioida brändin/yrityksen asemaa suhteessa tärkeimpiin kilpailijoihinsa, valmistella kampanjastrategioita sekä tarkastella kampanjan jälkeistä mainonnan vaikutusta brändin kehittymiseen ja markkina-asemaan. Tieto kuluttajien ostokäyttäytymisestä ja -halukkuudesta on tärkeää myyntineuvotteluissa, kun tiedetään mihin liikkeeseen tai tuotemerkkiin mediankäyttäjät suhtautuvat positiivisimmin tai haluavat ensisijaisesti käyttää rahansa.

Brand map -tutkimuksen avulla voit tarkastella ja analysoida median ja ilmoittajan välisen yhteistyön investoinnin tuottoprosenttia (ROI).

Kuluttajakäyttäytymistä mittavat tutkimukset voidaan toteuttaa kolmessa vaiheessa:

  • Nykytilanteen arviointi -  brändin nykyinen markkina-asema kilpailevien yritysten / tuotemerkkien keskuudessaKehittäminen - - brändin/mainostajan vahvuudet ja heikkoudet mainonnan, kuluttajien asenteiden ja käyttäytymisen osalta
  • Viestin muokkaaminen tuloksiin ja strategiaan perustuen 
  • Seurantatutkimus - miten yrityksen  / brändin asemoituminen suhteessa kilpailijoihin on muuttunut ja brändiin liitetyt mielikuvat & ostoaikomus kehittyneet, suositteluhalukkuuden muutos ja jatkotoimenpiteet


Edut:

  • Auttaa ilmoitusmyyntiä tarjoamalla mahdollisuuden mitata brändin asemaa markkinoilla
  • Osoittaa kampanjoiden suoran vaikutuksen
  • Auttaa mainostajia parantamaan markkina-asemaansa

JÄSENYYDET

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px