Yksittäiset tutkimukset

Yksittäiset tutkimukset

Yksittäisten mainosten tutkimuksissa mitataan huomioarvoja, brändin tunnistamista, sitouttamista ja aktivoimista toimintaan eri kohderyhmissä.

RAMin mittauksilla analysoidaan mainonnan vaikuttavuutta ja miten mainonta median eri kohderyhmien parissa  toimii ja mittausten perusteella voidaan parantaa  mainonnan tehoja.

Neljä päämittaria:

  • Huomioarvo - kuinka hyvin kohderyhmä on huomannut mainoksen
  • Brändin tunnistaminen - kuinka hyvin kohderyhmä yhdistää mainoksen oikeaan brändiin
  • Sitouttaminen - mikä mainoksessa herättää kiinnostuksen ja kuinka relevantiksi se koetaan?
  • Toiminta - kuinka paljon mainonta kannustaa toimintaan

Tulokset ovat saatavilla verkossa jopa tunnissa mittauksen päättymisestä, ja asiakas voi tutustua dataan, tehdä vertailuja viitetietokannasta ja analysoida yksittäisen mainoksen tehoja. Tuloksia on helppo tulkita, ja ne ovat saatavilla raakadatana, excel-taulukkoina tai powerpoint-esityksinä. 


RAMin viitetietokannassa  on yli 60 miljoonaa vastattua haastattelua ja asiakkaat voivat tehdä omia kohderyhmäanalyysejä ja vertailuja mm. toimialaan, mainostyyppiin tai maantieteelliseen sijaintiin perustuen. 

JÄSENYYDET

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px