Mainonnan tehomittaukset

RAM mittaa ja kuvaa mainoskampanjoiden vastaanottoa ja tehoja eri kohderyhmissä. Menetelmänä on mitata kampanjalle altistuneita. Tutkimukset tehdään vakioiduilla kysymyslomakkeilla ja kampanjan tehoja arvioidaan mainonnan eri elementtien osalta, osoittamalla kuinka paljon toimintaa mainonta on saanut aikaan. 

Tutkimustuloksia voidaan verrata RAMin tietokannasta saataviin viitearvioihin ja näin arvioida miten tulokset sijoittuvat suhteessa muihin vastaaviin kampanjoihin. RAM on mitannut vuodesta 2001 lähtien yli 100 000 ilmoitusta ja banneria ja tehnyt yli 60 miljoonaa haastattelua, joiden tuloksena RAMilla on yksi maailman laajimpia viitetietokantoja kaikkien asiakkaiden käytettävissä tulosten vertailuun.
Tulosten perusteella voidaan arvioida kuinka hyvin mainos on huomattu, ymmärretty, miten mainostajaan suhtaudutaan, ja kuinka paljon toimintaa mainos saa aikaan.  Vakioiduille tutkimuslomakkeille voi myös lisätä omia kysymyksiä tutkimusten räätälöimiseksi.
RAMin kampanjamittauksia käytetään, painettujen ja digitaalisten kanavien, radion, TV:n, ulkomainosten ja suoramarkkinoinnin tutkimiseen. Kampanjoita  voidaan tutkia yksittäisten kanavien osalta tai monikanavaisina yhdistelminä. 

Kampanjamittaukset: 

  • Yksittäisen mainoksen mittaukset
  • Toiston mittaaminen yhdessä mediassa
  • Monikanavamittaukset

JÄSENYYDET

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px