Ad hoc -tutkimukset

Ad hoc- eli erillistutkimustyökalua voidaan käyttää kahdella tavalla ja sitä kutsutaan joko Add on- (lisäkysymys standardikysymyslomakkeisiin) tai Ad hoc -kysymystyökaluksi (itsenäinen räätälöity kysely). Tuote tarjoaa myös mahdollisuuden luoda loogisia hyppäyksiä kysymyslomakkeeseen sekä editoida sanamuotoa ja kysymysten järjestystä. Kaikki luodut kysymykset tai kyselylomakkeet tallentuvat automaattisesti asiakkaan omaan kirjastoon uutta käyttöä varten tai pohjaksi, josta voi muokata uuden kyselylomakkeen.


Hyödyntämällä Add on -vaihtoehtoa, kyselyä voi muokata kunkin tilanteen erityisvaatimuksiin sopivaksi. Räätälöityjä Add on -kysymyksiä voidaan kysyä koko paneelilta tai vain kohderyhmältä, jotka ovat huomanneet tutkittavan mainoksen tai jutun.
Kokonaan itsenäisiä räätälöityjä kyselyitä kutsutaan nimellä Ad hoc stand alone, eivätkä ne ole yhteydessä mihinkään muuhun tutkimukseen.

Räätälöityjen tutkimusten osalta käytettävän kyselylomakkeen sisältö määritellään tutkimustavoitteiden mukaisesti.

Tulokset ovat saatavilla välittömästi verkossa tutkimuksen päätyttyä - kuten muissakin RAMin tutkimuksissa - ja ne voidaan siirtää helposti myös excel-taulukkoon tai powerpointtiin. Tulokset on mahdollista esittää halutessa taulukoina, raakadatana tai yksinkertaisina kaavioina.

Edut:
 

  • Helppokäyttöinen 
  • Asiakkaat voivat räätälöidä kysymyksensä kokonaan tarpeidensa mukaan
  • Mahdollisuus käyttää koko paneelia tai paneelin alaryhmiä
  • Yksinkertainen raportointi eri vaihtoehdoilla

JÄSENYYDET

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px