Rametrics

Rametrics-työkalupakki sisältää valikoiman tehokkaita analyysimalleja. Analyysit perustuvat RAM-tietokannassa oleviin mittaustuloksiin mainoksista, jutuista tai sivuista. RAMetrics sisältää 12  erilaista analyysimallia.

collage 2016 09 12 3

 

Panorama
Perustuu RAMin vakiotutkimusten tuloksiin. Graafit näyttävät keskiarvon ja tuloksia voidaan myös suodattaa kohderyhmäkohtaisesti. Graafin pylväitä klikatessa päästään tarkastelemaan mainosten tai juttujen sijoittumista kyseisen muuttujan osalta esim. kohderyhmäkohtaisesti paremmuusjärjestyksessä (huomioarvo tai mainostajan tunnistaminen jne.).

Brand Linkage / Deman
Tutkii tärkeiden brändin tunnistamisen ja toimintakysymysten välistä suhdetta ja vaikutusta toisiinsa.

Jutun lukeminen
Osoittaa, mitkä jutut sitouttavat lukijoita eniten ja vähiten. Työkalu yhdistää jutusta saadun kokonaiskuvan ja muiden muuttujien vertailun (mm. tärkeä sisältö, hyvin kirjoitettu, informatiivinen ja helppo ymmärtää) graafiksi.

Artikkeli-indeksi (Willbergin artikkelimatriisi)
Sijoittaa artikkelit nelikenttään, jonka eri neljännekset kuvaavat, kuinka artikkeli on luettu ja millaista kiinnostusta ja sitoutumista se on herättänyt.

Imago/toiminta-matriisi
Analyysi osoittaa miten mainokset vaikuttavat imagon vahvistamisessa ja/tai toiminnan aikaansaamisessa. 

Relevance/Decoding Relevanssi/tulkinta-matriisi
Mainoksen relevanssin ja tulkinnan (decoding). Matriisit tarjoavat selkeät analyysit, jotka auttavat ymmärtämään, minkälainen tehokas mainos on. 

Brändin tunnistaminen ja toiminta -matriisi
Tutkii tärkeiden brändin tunnistamisen ja toimintakysymysten välistä suhdetta ja vaikutusta toisiinsa.

Ad Effectiveness Index
AEI laskee valituille mainoskohtaiset tehoarvosanat. Arvosana lasketaan huomioarvosta, sitoutumisesta ja ostoaikomuksesta. Indeksiluku 100 kuvaa keskiarvoa tietyn maan kaikista mainoksista. Silloin kun mainoksen indeksi on korkeampi kuin sata on mainoksella keskimääräistä suurempi vaikutus. Mitä korkeampi indeksi on, sitä parempi on mainoksen kokonaisvaikutus. 

Survey statistics
Survey statistics näyttää yleiskatsaukset tehdyistä tutkimuksista: Tutkimuspäivämäärät, mitä tutkimustyyppejä ja millä frekvenssillä niitä on käynnistetty.

Panelistitilastot
Panelistitilastot näyttää kokonaiskuvan paneelista. Ikä, sukupuoli ja muut muut demografiset tiedot. Milloin he ovat reksteröityneet ja miten aktiivisia he ovat.  

Listanäkymä
Listausnäkymässä voidaan tarkastella haluttuja tutkimuksia, muuttujia ja taustoja. Tutkimuksia voidaan lajitella, laittaa paremmuusjärjestykseen ja arvioida minkä tahansa kysymyksen tai taustan mukaan ja tallentaa seuraavaa hakua varten.  

Edut:

  • Rametrics-työkalupakki tarjoaa selkeät ja tehokkaat analyysit RAMin dynaamisesta tietokannasta 
  • Työkalupakissa on valittavana 12 erilaista analyysimallia. 
  • Rametricsin avulla tutkituille mainoksille ja jutuille saadaan vertailukelpoiset viitearvot ja tuloksia voidaan suodattaa halutun taustaryhmän mukaisesti. 

 

 

 

JÄSENYYDET

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px