cat testimonials

 

KXAN


"A Great Tool from Any Perspective - I have been working with RAM for over three years. The insights provided by the RAM studies are worth their weight in gold. For most clients, the cost associated with doing this type of market research is prohibitive. Consequently, being able to provide this type of research gives me a competitive edge.

RAM bridges the gap between high quality market research and affordability. Their surveys tap into the current market with speed and accuracy without sacrificing the quality and depth needed to understand today’s multi-screen advertising ecosystem. Using their reports has empowered me, as well as the sales and marketing teams at LIN Digital and KXAN, to be able to present actionable intelligence, in an easy to understand format. Personally, some of the best reactions from clients when reviewing these reports are their willingness to accept recommendations to their current go-to-market strategy. RAM has helped me close some very large deals with the research they have provided. It has also made me an indispensable member of my clients’ marketing initiatives."

-Jason Kovarik, Senior Digital Marketing Consultant, KXAN

"RAM Panel offers my client detailed feedback from their target consumer. This tool gives myself and every other AE research and analysis to prove what works best for their client.”

-James M, Digital Marketing Consultant, KXAN 

“Great for added value to help guide current and future campaigns. It’s a high level business intelligence that our clients see as powerful and relevant.”

-Aaron B, Digital Marketing Spec, KXAN

“RAM is an excellent resource for any business wanting a greater understanding of who their audience is and what they want. The research they do is second to none.”

-Jason Kovarik, Senior Digital Marketing Consultant, KXAN

“RAM panel testing removes our own personal prejudices about the work and instead replaces that with the reaction of appropriate customers."

-Catfish Russ, Creative Director, KXAN

“The insights provided by the RAM studies are worth their weight in gold.”

-Jason Kovarik, Senior Digital Marketing Consultant, KXAN

The Irish Times

"As a new joiner to the Irish Times Media Solutions team, Dianne’s introduction to RAM was a revelation to me. Digital is often only unfairly measured using quantitative metrics with little or no measurement of the established salience metrics. RAM solves this for us.  I believe it will be an increasingly important tool for our digital measurement going forward. Personally, I’m looking forward to using it more frequently to give us an edge and help clients realise and understand the true value of digital advertising with The Irish Times”

- David Murphy, Head of Digital Solutions, The Irish Times

Karjalainen

Lähdimme toteuttamaan RAMin kanssa RAMin helppokäyttöisillä työkaluilla toimituksellisen sisällön tutkimussarjan. Päätimme tutkia säännöllisesti juttuja vuoden ajan.

Tavoitteenamme oli selvittää, millaiset jutut sitouttavat lukijoita ja saavat heidät pysymään lehden tilaajina. Juttuja analysoitiin RAMetrics-analyysityökalupakin Article Sanapshot ja WAI (Wilberg article index) työkaluilla.

Article snapshotin avulla tutkitaan miten pitäminen korreloi muiden tutkimusväittäminen kanssa. Wilberg Article Indexissä (WAI) jutut sijoittuvat nelikentälle huomioarvon ja sitoutumisen suhteen. Sitoutuminen muodostuu seuraavista: Minulle tarkoitettu, hyvin kirjoitettu, mielenkiintoinen ja tärkeä aihe. Nelikentässä parhaiten huomatut ja sitouttavimman jutut sijoittuvat Blockbuster-kenttään oikeaan yläkulmaan. Vasempaan yläkulmaan sijoittuvat jutut, jotka ovat saaneet korkean huomioarvon, mutta eivät ole sitouttaneet niin vahvasti. Nämä jutut voivat olla esimerkiksi niitä, joissa on paljon kuvia herättämässä huomiota, mutta tekstiä ei koeta niin kiinnostavaksi. Oikeaan alakulmaan sijoittuvat jutut sitouttavat lukijaa, mutta eivät ole olleet niin huomattuja. Näitä voi olla esimerkiksi suppeammalle kohderyhmälle tarkoitetut jutut.

Kävimme tutkimuksen ja toimituksen kanssa juttututkimusten tuloksia säännöllisesti läpi lehden sisällön kehittämiseksi lukijoita entistä sitouttavampaan suuntaan. Juttututkimussarja antoi arvokasta tietoa oikeasta toimituksellisen sisällön suunnasta lukijoiden sitouttamiseksi. Juttututkimussarjan perusteella toimituksellisessa sisällössä painotetaan hyödyllisyyttä, hyvää kirjoitusasua ja teemojen osalta ravitsemus-, ekologisuus, luonto- ja liikenneteemoihin keskittyviä juttuja.”

-Karjalainen, Markkinointi- ja tutkimuspäällikkö Heli Räsänen

A-lehdet Oy

Lily.fi-blogiportaalin paneelissa on hyödynnetty verkkoyleisön tutkimiseen tarkoitettua RAM Inviso -työkalua syksystä 2013 lähtien. Inviso-mittausten avulla olemme voineet ohjata mainonnan ja sisällön tutkimukset suoraan oikeille kohderyhmille - niille, jotka todellisuudessa ovat altistuneet mainonnalle tai vierailleet tietyn bloggaajan sivulla mittausajanjaksona. Inviso mahdollistaa luotettavammat ja tehokkaammat tulokset sekä display-mainonnan että monimediakampanjoiden mittaamisessa. Lisäksi Invison tuottaman profiilitiedon avulla tunnemme Lilyn eri kohderyhmät, heidän verkkokäyttäytymisensä ja intressinsä entistä paremmin.

- Tuuli Toivainen, suunnittelujohtaja, A-lehdet Oy

Turun Sanomat

Turun Sanomat on hiljattain siirtynyt käyttämään RAMin tarjoamaa multipaneelia, johon kuuluvat painetun lehden lukijapaneelin lisäksi kolmen muun media-alustamme paneelit: verkkosivuilla vierailijat sekä mobiili- ja tablettikäyttäjämme. RAM-tutkimusjärjestelmän tuottamat helppokäyttöiset mainonnan ja toimituksellisen sisällön mittaukset painetun lehden, verkkosivujen, mobiilikäyttäjien keskuudessa ovat mahdollistaneet kampanjoiden tehojen mittauksen ja jatkossa multipaneelilla on tarkoitus päästä tarkastelemaan myös muuttuvia lukutottumuksia eri jakelukanavien välillä. Näin saamme uutta ymmärrystä meille sekä ilmoittaja-asiakkaillemme monikanavaiseen sisältö- ja kampanjasuunnitteluun.

- Salla Lehto, tutkimuspäällikkö, Turun Sanomat

The Irish Times - Testimonial

RAM is a crucial tool for The Irish Times: it is proof to our clients how seriously invested we are in their success. Many advertisers have been won and maintained through our continuous RAM research and reporting. We can test print and online ads, sponsored content and innovative campaigns, run creative pre-testing and bespoke surveys based on client needs. We use RAM extensively and creatively: it’s a fast, flexible and user-friendly tool.  Customer service is impeccable: RAM are highly engaged with newsmedia providers and full of innovative ideas and work-arounds for trying something new. I couldn’t recommend RAM more highly: below are just some of the ways it has worked for us.

-Irene Fogarty, Research Executive, The Irish Times.

Irish Times readers think more highly of advertising sponsors icon external link
How much are your non-clickers worth? Quantifying the value of online ad views over click-throughicon external link
Our readers visit and buy in response to a supermarket brochure icon external link
European Reader Survey shows women are more likely to read and act upon newspaper ads icon external link
Quality title newspaper readers like a bargain too icon external link

Guardian News & Media

RAM's ad effectiveness research solution has become an integral part of our commercial offering over the last five years. As news brands continue to grow and evolve in a multi-platform world we have sought to package up our audience in new and innovative ways. Proving the the impact of multi-platform advertising is a vital component of this new approach - something that is made both simple, scaleable and effective with RAM - and something that resonates strongly with our agencies and clients

-Ian Gibbs, Head of Commercial Insight, Audience Department, Guardian News & Media

Star Tribune

Of all our research partners, none is more strategic to our business than RAM. The data we get from our reader panel helps us shape our coverage, improve our products, and identify new revenue opportunities. More important, RAM helps position us as true partners to our advertisers. As a market, Minnesota and the Minneapolis-St. Paul area have unique attributes.
The insights we are able to share with advertisers about our readers’ perceptions and preferences, category trends, and shopper behavior help drive literally millions in revenue for Star Tribune.

-Steve Yaeger Vice President, Marketing & Public Relations, Star Tribune

The Arizona Republic

RAM auttaa meitä tarjoamaan ilmoittajillemme ja toimitustiimeillemme reaaliaikaista tietoa, jota voidaan käyttää jatkotoimien perustana. Ilmoittajamme arvostavat lukijoiltamme saatavaa palautetta, ja lisäksi monet ovat tehneet muutoksia ja parannuksia viestintään ja suunnitteluun, mikä on vuorostaan johtanut parempiin tuloksiin, ja paremmat tulokset tuovat meille lisää voittoa. Kaikki voittavat.

-Tracey Kennedy, liiketoiminnan kehityspäällikkö, The Arizona Republic

The Philadelphia Inquirer/Daily News

Niiden vuosien aikana, jolloin olemme käyttäneet RAMia, siitä on tullut mainostajille suunnattujen esittelyjemme oleellinen osa. Se antaa meille tarvitsemaamme analyysitietoa, jonka avulla osoitamme mainostajille sanomalehtien arvon.

-Phil Witherow, tutkimusjohtaja, The Philadelphia Inquirer/Daily News

The Statesmen Journal

RAM on arvokas työkalu toimittajille, koska se antaa lukijoista välittömät, maksimoidut tulokset ja kertoo mitä heidän mielessään liikkuu. Siinä markkinatutkimus kohtaa Iron Chefin – voit muutamalla klikkauksella purkaa päivittäisen mestariteoksesi toimiviin ja toimimattomiin osiin ja lisätä tarvittaessa mausteita.

-Bill Church, päätoimittaja, The Statesmen Journal

Verdens Gang

Verdens Gang on käyttänyt RAMia vuodesta 2006. Kuluneiden vuosien aikana RAMin ilmoitustutkimuksista on tullut hyvin tärkeä asiakkaidemme käyttämä palvelu, eikä ole lainkaan poikkeuksellista, että ilmoittajat edellyttävät kampanjoita tilatessaan RAM-mittausta. Meille on myös todella paljon hyötyä aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista. RAMetricsin raportointi näistä tiedoista tarjoaa meille arvokasta näkemystä VG:n vahvuuksista ja heikkouksista ilmoitusvälineenä.

-Katrine Torkildsby-Reine, markkina-analyytikko, Verdens Gang

Kärkimedia

RAMin paneelijärjestelmä on Kärkimedian tutkimuksen keskeinen työkalu. Ilmoitustutkimuksia hyödynnetään paljon asiakastyössä, usein pohtimalla asiakkaiden kanssa, miten sanomalehtimainonnalla saisi yhä parempia tuloksia aikaiseksi. Vuosien varrella karttunut tietopankki mahdollistaa myös tiedon laajemman analysoinnin, josta saadaan faktaa sanomalehtimainonnan suunnittelun tueksi.

-Kärkimedia

SÜDKURIER

RAM on helppokäyttöinen, nopea ja edullinen väline, jonka avulla saadaan runsaasti tietoa mainonnan onnistumisesta. Olivatpa tulokset hyviä tai huonoja, ne avaavat oven rakentaville keskusteluille asiakkaan kanssa. RAM on myös arvokas myyntiargumenttien lähde. En ole koskaan ollut kovin innostunut perinteisistä dull copy -testeistä, mutta RAMin innovatiivinen menetelmä on voittanut minut puolelleen!

-Joachim Gröbe, markkinointipalvelut, SÜDKURIER

The Irish Times

The Irish Times käyttää RAMia saadakseen olemassa olevien asiakkaiden lisäksi myös uutta tuottoa: Asiakkaat rakastavat RAMia: he saavat täsmällistä tietoa siitä, toimiko heidän mainoksensa vai ei. Annoimme eräälle supermarketketjulle heidän RAM-palautteensa maanantaina ja saimme heiltä kolme uutta ilmoitusvarausta saman viikon keskiviikkoon mennessä. Eräälle kirjakaupalle heidän joulumainoskampanjastaan tekemämme RAM-tutkimus johti uusiin ilmoitusvarauksiin. Esitämme esimerkkejä RAMilla mitatusta onnistuneesta mainonnasta uusille asiakkaille näyttääksemme heille, millaisia tuloksia he voisivat saada ilmoittamalla lehdessämme. RAM auttaa meitä lähestymään asiakkaita – sen sijaan että vain myisimme heille voimme tarjota bränditutkimusta, jolloin pääsemme tapaamaan heitä.

-Pier Wall, myyntipäällikkö, The Irish Times.

Lisää artikkeleita...

  1. Johnston Press

JÄSENYYDET

  iab ppalogo

 

we use cookies icon 120px